Familiecoaching

Vi har et tilbud om coaching

Familiecoaching i Troldemosen
I Troldemosen har vi et antal pædagoger der har gennemgået en etårig uddannelse til familiecoach i et systemisk perspektiv.

Idéen bag
Familiecoaching er opstået ud fra et ønske om at kunne tilbyde familierne et endnu mere helhedsorienteret tilbud. I centrum er familien og deres særlige vilkår som familie med et barn med særlige behov.
Med familiecoaching sætter coachen en proces i gang, hvor hensigten er at genfinde familiens egne ressourcer og kraft.
Familiecoaching skal hjælpe til at synliggøre familiens egne ressourcer og sætte dem konkret i spil i forhold til at tackle et liv og en hverdag, der blev anderledes end det, man som forældre, søskende og familie måske havde forestillet sig.

Hvad er familiecoaching?
Familiecoaching er en ressourcefokuseret familieudviklingssamtale; en anerkendende, refleksiv og udfordrende dialog med familien i førersædet, hvor familien styrer samtalens indhold og retning.
Familiecoachen styrer samtalens form og faciliterer processen samt stiller spørgsmål, der åbner op for nye forståelser og dermed giver nye handlemuligheder til familien.

Hvad er målet med familiecoaching?
Målet med familiecoaching er at tydeliggøre og understøtte en families ressourcer, så de kan sætte dem i spil igen som en velfungerende og sund familie.

Hvad er familiecoachens rolle?
Familiecoachens rolle er, at facilitere en refleksiv dialog mellem familiemedlemmerne ud fra en række systemiske og anerkendende grundprincipper.

Kontakt
Har du lyst til at høre mere om familiecoaching er du velkommen til at kontakte Lone Grand via mail loja@gentofte.dk  eller tlf. 39 98 44 80

 

Familiecoachfolder