Søskende kursus

Vi tilbyder coaching til søskende

Formålet er at give søskende til børn med særlige behov en mulighed for at snakke sammen og dele glæder, sorger og bekymringer.
Grupperne skal være en mulighed for at skabe netværk og et frirum for søskende, hvor det er dem der er i centrum.

Vores tanker er at give søskende et rum, hvor de kan tale om de følelser og tanker der opstår i en anderledes søskenderelation, at kunne tale med ligesindede uden at forældrene er tilstede.
Vi lægger vægt på leg, aktiviteter, hygge og samvær.