Forældre

Vi har et tæt forældresamarbejde

Forældrene i Troldemosen er vores vigtigste samarbejdspartnere.
Medarbejderne er professionelle fagpersoner, som har brug for forældrenes viden og erfaringer, for at kunne tilrettelægge en hverdag med et behandlingsforløb, der giver de bedste resultater for det enkelte barn. Vi benytter NemBørn til daglige kontakt mellem hjemmet og Troldemosen.

1. møde om indsatsområder
Indenfor de første 3 måneder efter barnet er startet i Troldemosen, afholdes første møde om indsatsområder.
I mødet deltager forældrene samt de relevante fagpersoner.

Forældre og personale finder fælles mål
Det er uhyre vigtigt, at forældre og medarbejdere er enige om de mål der sættes, såvel de kortsigtede som de mere langsigtede. Statusmøderne er det forum, hvor vi evaluerer den igangværende indsats og sætter eventuelle nye mål for den kommende tid.
I statusmødet deltager foruden forældrene og familiens sagsbehandler fra kommunen, 1 eller 2 pædagoger fra barnets gruppe, fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og daglig leder og eventuelt sygeplejerske og psykolog.
Året før barnets skolestart indkaldes skolepsykologen fra barnets hjemkommune, og barnets fremtidige skoleplacering diskuteres.

Uformelle møder om barnet
Efter behov afholder vi mere uformelle møder om barnet enten indkaldt på forældrenes eller personalets foranledning. Såvel pædagoger som terapeuter tilbyder at komme på hjemmebesøg, for enten at tale om barnets trivsel hjemme, eller støtte op om ansøgning af hjælpemidler i hjemmet samt boligændringer.

Forældremøder
Vi har 2 forældremøder om året, disse afholdes enten som stormøder med samtlige forældre eller som gruppeforældremøder i de enkelte huse.
Herudover har vi 2 uformelle forældremøder, til disse møder er der ingen dagsorden. Formålet er udelukkende, at give forældrene mulighed for at snakke om løst og fast.

Forældrene er altid velkomne
Forældrene er til alle tider velkomne i Troldemosen, hvor de kan følge arbejdet med barnet.