Forældremøder

Vi holder forældremøde 4 gange årligt.
Vi deler det op i formelle og uformelle forældremøder.

Ved et formelt forældremøde har vi en dagsorden og personalet er tilstede. Der holdes ét formelt forældremøde pr. halvår.

Vores uformelle forældremøder er et tilbud, hvor forældrene kan mødes og tale om løst og fast. Der vil altid være en person med fra ledelsen til disse møder. Der afholdes ét uformelt forældremøde pr. halvår.