Praktiske oplysninger

NemBørn, mad og medicin

NemBørn
Alle børn i Troldemosen er tilknyttet den digitale platform NemBørn, hvor den daglige kommunikation mellem hjemmet og Troldemosen sker. Her skriver personalet om, hvad børnene har lavet i løbet af dagligdagen i Troldemosen. Ofte bliver der også uploadet billeder. I Nembørn har forældrene mulighed for at give beskeder til personalet, hvis børnene er syge, holder en fridag eller andre særlige hensyn. I Nembørn sendes vi også mødeindkaldelser, referater for møder samt børnenes må/handplan ud til forældrene.

Mad
Børnene skal selv have frokost med. Drikkevarer og snack får børnene i Troldemosen. Hvis barnet får ernæring via sonde, skal forældrene selv levere mad, sprøjter, ernæringsslanger mm. til Troldemosen. 

Medicin
Hvis barnet skal have medicin i Troldemosen, skal forældrene levere en skriftlig lægeordination, hvor bl.a. medicingivningstidspunkt og dosis fremgår. Bruger barnet flydende medicin skal forældrene selv levere sprøjter til Troldemosen. Én sprøjte til hver medicingivning. Penicillin, hostesaft mm. må ikke gives i Troldemosen. Vi giver kun medicin ved kroniske sygdomme.