Kørsel

Der er mulighed at få en kørselsordning for børn i Troldemosen, hvilket betyder at børnene køres til og fra Troldemosen  i minibusser. VBT/MOVIA hedder  busselskabet: tlf. 72 10 07 00
Forældre er altid velkomne til selv at bringe og hente dit barn.

Hvis børnene er i aflastning, kan de blive kørt der til og fra med minibusserne.