Kørsel

Vi har en kørselsordning der betyder at børnene køres til og fra Troldemosen  i minibusser. VBT/MOVIA  er  vores busselskab: tlf. 72 10 07 00
Du er altid velkomne til selv at bringe og hente dit barn.

Hvis børnene er i aflastning, kan de blive kørt der til og fra med minibusserne.