Sådan får du en plads i Troldemosen

For at få en plads til et barn i Troldemosen, tager barnets hjemkommune skriftlig kontakt til Sociale Institutioner på sikkermail: gentofte@gentofte.dk att: Sociale Institutioner. Her medsendes alle relevante sagsakter vedr. barnet.

Herefter starter processen i forhold til at vurdere om barnet er indenfor Troldemosens målgruppe og hvorvidt Troldemosen kan tilbyde en plads.

Processen består af følgende:

  • Troldemosens ledelse og konsulent fra Sociale Institutioner i Gentofte gennemlæser sagsakterne.
  • Vurderes barnet indenfor målgruppe ud fra sagsakterne, besøger en leder og en pædagog fra Troldemosen barnet i nuværende dagtilbud eller hjemme hos forældrene, hvis barnet ikke går i dagtilbud.
  • Vurderes barnet forsat indenfor målgruppe, kommer Troldemosen med en tilbagemelding til barnet hjemkommune om hvorvidt, der kan tilbydes en plads. Hvis der kan tilbydes en plads, udmeldes der en konkret dato for mulig opstart.
  • Kan der tilbydes en plads i Troldemosen aftales der et besøg, hvor forældrene og evt. socialrådgiver sagsbehandler/PPR fra hjemkommune kan komme ud at se Troldemosen.
  • Takker forældrene ja tak til den tilbudte plads, modtager barnets hjemkommune en kontrakt fra Gentofte kommune.
  • Når denne er underskrevet planlægges der et opstartsmøde i Troldemosen, hvor både forældre, repræsentanter fra barnet hjemkommune og evt. andre relevante samarbejdspartnere bliver inviteret. Opstartsmøde ligger typisk 1-3 uger før barnet starter i Troldemosen.