Forældre

Troldemosen drives af Gentofte Kommune efter Servicelovens § 32.
For at få en plads i specialbørnehaven Børnehuset Troldemosen, skal du henvende dig til sagsbehandleren i din egen kommune. Din sagsbehandler vil tage kontakt til Gentofte kommune - sociale institutioner.
Her afholdes der visitationsmøder hver måned, hvor listen med alle nye børn, der er henvist bliver gennemgået.
Hvis vi har ledige pladser kan en indskrivning ske umiddelbart efter visitationsmødet. Der er ingen egenbetaling for forældre.