Sagsbehandler

For at få en plads til et barn i Troldemosen, kan du som sagsbehandler gøre to ting:

1: Ring til daglig leder Helene Harder på tlf. nr. 3998 4480, og aftal nærmere eller

2: Ring til afdelingen "sociale institutioner" i Gentofte kommune på tlf. nr. 3998 4014 og aftal nærmere

Der er mulighed for at sende en mail på sikker mail adresse gentofte@gentofte.dk

Taksten for en plads i Børnehuset Troldemosen er i 2020 1.541 kr. pr. døgn.

Beløbet dækker ikke udgifter til transport mellem hjem og børnehave.

I tilfælde hvor barnet har behov for 1:1 voksenressource, indgås særskilt aftale om betaling af et tillæg til taksten. Tillægget for 1:1 ressource er i 2020 på 1.156 kr. pr. døgn. Tillægget i taksten er beregnet på følgende måde. Det normale ressourceforbrug er i gennemsnit 1 voksen til 2½ barn, hvilket svarer til 0,4 voksen pr. barn. Ressourceforbruget er derfor 2,5 gange større end normalt. Lønandelen af taksten er 70 % og den samlede takst er derfor 1.541 kr. x 2,5 x 0,7 = 2.697 kr. Tillægget er derfor 2.697 - 1.541 = 1.156 kr. Tillægget faktureres særskilt.