Vores børn

Vi er en specialinstitution med børn fra 0-7 år

0 - 7 år med funktionsnedsættelser
Børnene i Troldemosen er i alderen 0 – 7 år, og de har enten psykiske, fysiske eller multiple funktionsnedsættelser. Mange af børnene har tillige store kommunikative vanskeligheder, samt et stort behov for omsorg og pleje.
Vi ser børnene som helt unikke personligheder, der alle stiller store krav til en individuel tilrettelagt behandlingsindsats.