Trolde

Hos Troldene er legen i centrum. Det er gennem leg, børnene lærer at indgå i relation og interaktion med andre mennesker. Derfor arbejder vi med at skabe miljøer eller situationer, hvor børnene får samme udviklingsmuligheder som alle andre børn, og vi stiller os til rådighed og guider børnene til at lege og til at lege sammen.
Vi arbejder med en kombination af strukturerede lege og lege, der opstår spontant, samtidig med at vi hele tiden tager udgangspunkt i de indsatsområder, de forskellige faggrupper og forældrene i fællesskab har udarbejdet.

Legen skaber grobund  for glæden ved at deltage i fællesskabet og have det sjovt sammen – hvilket vi også har, når vi tager på tur, filter uld, maler, har rytmik, laver sjov og ballade og meget andet.