Samlet tilbud

Et samlet tilbud til dit barn

En hverdag tilpasset dit barn
I vores tværfaglige team bestående af pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopæder, psykolog samt sygeplejerske sammensætter vi, i et tæt samarbejde med forældrene, et behandlingsprogram tilpasset det enkelte barn. Hver gruppe har sin egen fysioterapeut og ergoterapeut tilknyttet, Logopæderne er, i tæt samarbejde med det tværfaglige team, med til at lave et kommunikativt miljø der tilgodeser det enkelte barn.
Vi sørger for, at barnet får en dag der indeholder leg, socialt samvær samt træning således at barnets udvikling styrkes bedst muligt.
Periodevis tilbydes der svømning, ridning og sanggruppe.
Såfremt forældre har ønske om at supplere med træning i hjemmet, står vi gerne til rådighed med råd og vejledning samt et evt. træningsprogram.