Vores menneskesyn

Positivt livs- og menneskesyn

Positivt livs- og menneskesyn
I Troldemosen er grundlaget for arbejdet med børnene et positivt livs- og menneskesyn. Det betyder, at vi har fokus på de ting børnene kan og de færdigheder de mestrer.

Succesoplevelser
Det er meget vigtigt, at børnene får så mange succesoplevelser dagen igennem som muligt.
Det er disse små og store sejre, der skal bringe dem videre i deres udvikling.
Dette sikrer at det enkelte barns ressourcer bliver udnyttet og udviklet optimalt.
Alle har brug for succeser for at udvikle sig, det er dem, der giver lyst og energi til at komme videre.

Tværfaglig indsats
Børnene er ikke udviklede alderssvarende fysisk og/eller psykisk.
Derfor er det vigtigt med en tidlig tværfaglig indsats, der gennem udviklende og kompenserende foranstaltninger, støtter barnet bedst muligt.