Vores personale

Højt kvalificeret faguddannet personale
Troldemosens faste medarbejdere består af mange forskelligt faggrupper. De fleste med mange års erfaring i arbejdet med børn med handicaps, suppleret med relevante efteruddannelseskurser.

Faggrupperne
Vi har ansat pædagoger, medhjælpere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og en sygeplejerske. Fra PPR i Gentofte kommune kommer logopæder samt psykolog.

Medarbejderne brænder for arbejdet
Kendetegnet for samtlige ansatte er, at de brænder for arbejdet med børnene samt den unikke tætte tværfaglige samarbejdsform, som praktiseres i Troldemosen. Netop samarbejdsformen stiller store krav til den enkeltes faglighed, samt evner til at samarbejde.