Vores personale

Højt kvalificeret faguddannet personale
Troldemosens faste medarbejdere er alle højt kvalificerede faguddannede personer, de fleste med mange års erfaring i arbejdet med handicappede børn, suppleret med relevante efteruddannelseskurser.

Faggrupperne
Vi har ansat pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter. Fra PPR i Gentofte kommune kommer kommunikationsvejledere samt psykologer.
Herudover benytter vi pædagogmedhjælpere i kortere vikariater og som tilkaldevikarer.

Medarbejderne brænder for arbejdet
Kendetegnet for samtlige ansatte er, at de brænder for arbejdet med børnene samt den unikke tætte tværfaglige samarbejdsform, som praktiseres i Troldemosen. Netop samarbejdsformen stiller store krav til den enkeltes faglighed, samt evner til at samarbejde.