Ergoterapi

Målet med ergoterapi i Børnehuset Troldemosen er at styrke barnets færdigheder, trivsel og udvikling og dermed give barnet mulighed for at deltage i de daglige aktiviteter.
Ergoterapeuten undersøger, vurderer og behandler barnet. De vejleder og superviserer personerne omkring barnet for at træne barnet i hverdagens aktiviteter eller for at finde kompenserende tiltag.
Undersøgelsen indeholder både specifik testning og undersøgelse af barnet samt observation af barnet, når det deltager i hverdagens aktiviteter, f.eks. leg eller spisning.
Den ergoterapeutiske behandling tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, og der arbejdes ud fra de mål, som er sat i samarbejde med barnets forældre. Behandlingen er inspireret af barnets daglige aktiviteter, og foregår ofte i en atmosfære af leg og underholdning. Derved vil barnet opfatte aktiviteterne som meningsfulde og succesrige. Den ergoterapeutiske behandling omfatter træning af almindelige dagligdags aktiviteter såsom, leg, påklædning, toiletbesøg samt spise og drikke. Endvidere arbejder vi med ansigts- og mundstimulation, grov- og finmotoriske håndfunktioner, at omgås andre, sansestimulation og integration samt kognitiv og visuel perceptionstræning.
Vi tilstræber, at barnet får en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor den enkelte får mulighed for at udvikle sig indenfor sin nærmeste udviklingszone.
Behandlingen kan foregår både individuelt eller på hold, hvor der kan opnås samspil med andre børn. Behandlingen kan foregå på stuen, i gymnastiksalen, på legepladsen, i naturen, i Snoezelhus, i svømmehal eller i andre stimulerende omgivelser. Det ergoterapeutiske arbejde med barnet, foregår i et tæt tværfagligt samarbejde med det øvrige personale i Troldemosen.
I lighed med fysioterapeuterne tilbyder ergoteraputerne at tage med på hjemmebesøg, hospitalsbesøg eller andet relevant.