Fysioterapi

Målet med fysioterapi i Børnehuset Troldemosen er at styrke barnets grovmotoriske færdigheder, trivsel og udvikling.
Hver gruppe har en fysioterapeut tilknyttet, som både træner med børnene og er med til at indrette dagen og omgivelserne mest hensigtsmæssigt for det enkelte barn.
Fysioterapeuten undersøger og vurderer det enkelte barns udvikling og behov ved at observere barnet og gennemføre motoriske test.
Fysioterapeutens træning med barnet kan enten være individuel, fx intensive forløb, eller på hold, hvor flere børn med samme udfordringer er sammen om en aktivitet. Der arbejdes ud fra de mål, der er sat i samarbejde med barnets forældre.
Det er vigtigt at alle voksne omkring et barn arbejder mod samme mål, derfor vejleder fysioterapeuterne i Troldemosen både forældre og pædagoger i, hvordan man mest hensigtsmæssigt håndterer et barn i forhold til dets fysiske udfordringer.
Vi guider ofte forældre i, hvordan de hjemme kan støtte op omkring barnets motoriske træning.
En vigtig opgave for fysioterapeuten er, i samarbejde med ergoterapeuten, at vurdere behovet for og indstille hjælpemidler. Endvidere vejledes forældre om hjælpemidler i hjemmet.
Troldemosens terapeuter tilbyder at tage på årlige hjemmebesøg, hvor de sammen med kommunens ergoterapeut og forældrene gennemgår hjemmets indretning, for at skabe bedst mulige rammer for barnet i hjemmet.
Fysioterapeuten kan også tage med på hospitalet, og her være med til at tale om barnets behandling, fx om et barn skal opereres eller have specialsko for at undgå at gå skævt på fødderne.
Med forældrenes forespørgsel på hospitalet, får vi kopi af hospitalsjournalen til Troldemosen.