Psykolog

Troldemosen har to faste psykolog tilknyttet. Psykologen er ansat i Gentofte PPR og har ud over sin tilknytning til Troldemosen timer i PPRs småbarnsteam, hvor der er mulighed for kollegial sparring på småbarnsområdet.
Psykologernes timer på Troldemosen er afstemt efter børnenormeringen. Psykologerne er tilknyttet hele huset og kan involveres i alle børnene.
Psykologen indgår som en naturlig del af det tværfaglige samarbejde på Troldemosen, og kommer ind imellem på besøg i grupperne. Så vidt muligt deltager psykologen i introduktionsmøderne, når et nyt barn starter i Troldemosen.
Psykologen kan inddrages aktivt i forhold til alle børnene. Dette sker oftest gennem kontakt med barnets primære pædagog, men forældre er også meget velkomne til at henvende sig direkte til psykologen. Når et barn indstilles til psykologen sker det altid i samarbejde med forældrene.
En del af psykologens arbejde består i at vejlede barnets pædagoger. Som grundlag for vejledningen er det vigtigt for psykologen at få mulighed for at lære det enkelte barn at kende. Dette kan eksempelvis ske gennem samtaler med forældre, pædagoger og andre fagpersoner, observationer og afprøvninger med barnet. Ofte vil psykologen blive involveret i en beskrivelse af barnet i forbindelse med skolemøde.