Kommunikationsvejleder

Troldemosen har tilknyttet kommunikationsvejledere / tale-hørekonsulenter, som er ansat på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Gentofte kommune.
Kommunikationsvejlederne er en del af det samlede tilbud for alle børn i Troldemosen, og de fungerer som en del af det tværfaglige team, der er omkring barnet. Det er forskelligt, hvornår og hvordan kommunikationsvejlederen bliver inddraget afhængig af det enkelte barn.
Det overordnede mål for arbejdet er at støtte udviklingen af barnets kommunikative og sproglige kompetencer i samarbejde med forældrene og personalet i Troldemosen. Ligeledes er der fokus på at støtte og give ideer til videreudvikling af det kommunikative miljø på de enkelte stuer i. For børn i Troldemosen er det ofte også relevant at inddrage alternative og supplerende kommunikationsformer som tegn-til-tale og forskellige former for kommunikationshjælpemidler.
Vejledningen sker på baggrund af iagttagelser / observationer af det enkelte barns udspil og reaktioner i samspil med børn og voksne - det kan f.eks. være ved hjælp af videooptagelser. Endvidere kan der være tale om sproglige undersøgelser eller test. Den kommunikationsstøttende indsats tilrettelægges i samarbejde med forældrene og personalet. Det er vigtigt, at denne indsats bliver en del af barnets dagligdag, da det er her, at barnet udvikler kommunikation og sprog.
Kommunikationsvejlederne giver tilbud om tegn-til-tale kurser til forældre, søskende og andre nære personer i barnets netværk.
Forældre er altid meget velkomne til at kontakte kommunikationsvejlederen og evt. bede om et ekstra møde, hvis der er brug for det.