Samarbejdspartnere

Eksterne samarbejdspartnere

Ud over det faste tværfaglige team, har vi en række eksterne samarbejdspartnere:

Børnelæge
Ortopæd
Psykolog
Psykiater
Special tandlæge
Kommunal sagsbehandler
Kommunal ergoterapeut
Synskonsulent
Døvblindekonsulent
Sundhedsplejerske